Laboratorium usługowe

Laboratorium usługowe


Posiadamy własne laboratorium prowadzące badania oferowanych przez nas produktów oraz zlecone nam czynności badawcze.

W Agral Trade regularnie badamy oleje roślinne surowe oraz innego rodzaju produkty znajdujące się w naszym asortymencie. Dzięki temu możemy dostarczać je w najwyższej, kontrolowanej jakości.

Dodatkowo, wykonujemy na zlecenie badania próbek oleju surowego powierzone nam przez klientów.

Dzięki nam mogą Państwo uzyskać najważniejsze informacje dotyczące wartości tych surowców.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym, które stale rozbudowujemy, aby prowadzić badania jak najszybciej oraz jak najdokładniej.

Przestrzegamy odpowiednich zasad pobierania próbek oraz ich analizy. Każda próbka oleju jest opisana, oklejona i zewidencjonowana.

Wszystkim z naszych klientów zapewniamy bardzo atrakcyjne, konkurencyjne ceny usług.

W naszym laboratorium zajmujemy się prowadzeniem badań poniższych parametrów:
• fosfor
• wilgotność
• liczba jodowa
• WKT
• zawartość kwasów

Badania laboratoryjne olejów i tłuszczówPrzestrzegamy odpowiednich zasad pobierania próbek oraz ich analizy. Każda próbka oleju jest opisana, oklejona i zewidencjonowana.

Fosfor - badanie zawartości fosforu

Fosfor to pierwiastek chemiczny oraz ważny makroelement konieczny do prawidłowego działania każdej komórki. Buduje kwasy nukleinowe, kości, a także inne związki.

Duże ilości fosforu znajdują się w roślinach, które pobiegają go z gleby, w tym także z nawozów zawierających ten pierwiastek.
Właściwa ilość fosforu ma duże znaczenie w przypadku olejów rzepakowych przeznaczonych do produkcji biopaliw – biodiesla.
Zwiększona ilość fosforu występuje w oleju rzepakowym surowym, po jego rafinacji ilość ta maleje.

Wilgotność - badanie zawartości wody

Wilgotność, inaczej także wilgotność właściwa, jest wielkością fizyczną, która określa zawartość wody w badanym materiale.

Wilgotność podawana jest jako stosunek masy wody do masy badanego materiału.
Właściwa wilgotność oleju wpływa na jego właściwości, a także na konsystencję produktów powstających z jego użyciem.

Liczba jodowa - badanie zawartości zw. nienasyconych

Liczba jodowa oznacza zawartość związków nienasyconych oraz innych reduktorów w badanej próbce.

Badanie liczby jodowej polega na wysyceniu bromkiem jodu podwójnych wiązań kwasów tłuszczowych, związaniu nadmiaru bromku jodu z użyciem jodku potasu, a następnie na ilościowym wydzieleniu jodu.
Liczba jodowa określa ilość gramów jodu, jaka przyłączona zostaje do 100 g tłuszczu. Obrazuje zawartość nienasyconych związków.

Tłuszcze o wysokiej liczbie jodowej posiadają dużą zawartość estrów NNKT – nienasyconych kwasów tłuszczowych, natomiast tłuszcze stałe – niższą liczbę jodową.

WKT / FFA - badanie wolnych kwasów tłuszczowych

WKT, czyli wolne kwasy tłuszczowe (FFA, ang. free fatty acids) to kwasy tłuszczowe wchodzące w skład tłuszczów.

Badanie WKT polega na pomiarze ilości wolnych kwasów tłuszczowych w próbce.
Wysoką zawartość wolnych kwasów tłuszczowych posiadają oleje surowe, które nie zostały poddane procesom rafinacji. Niska ilość WKT charakteryzuje oleje rafinowane. W celu usunięcia WKT przeprowadza się proces odkwaszania oleju.

Zawartość kwasów - badanie zawartości kwasów tłuszczowych

Badanie zawartości kwasów tłuszczowych w próbce oleju pozwala na ocenę ilości oraz rodzaju kwasów tłuszczowych, w tym NNKT – nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Poprzez badanie zawartości kwasów tłuszczowych można stworzyć profil kwasów tłuszczowych danego tłuszczu – oleju.

Usługi laboratoryjne - badanie olejów spożywczychSerdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego laboratorium. Badamy tłuszcze i oleje - w tym także paszowe, techniczne oraz spożywcze.
  • Agri Line - producent oleju
  • Maridapol
  • Businesskunst GMBH
  • PS Bioenergie
  • Wratislavia Biodiesel