Magazynowanie zboża – jak przechowywać je prawidłowo?

Jak szybko rośnie świnia
Jak szybko rośnie świnia?
2 lutego 2020
Kiszonka dla bydła co robić by nie pleśniała
Kiszonka dla bydła – co robić, by nie pleśniała?
22 lutego 2020

Magazynowanie zboża – jak przechowywać je prawidłowo?

Magazynowanie zboża jak przechowywać je prawidłowo

Właściwe magazynowanie zboża pozwala na ochronę przed zagrożeniami i zachowanie jego właściwości. O czym powinni pamiętać rolnicy, aby ich plony były odpowiednio zabezpieczone?

Zboża wymagają właściwego magazynowania

Zboża stanowią podstawę gospodarki rolnej. W Polsce uprawiane są one na większości pól. Zebrane zboże nie zawsze jest jednak wykorzystywane od razu. Konieczne jest zatem jego właściwe zmagazynowanie.

Nowoczesne przechowalnictwo zbóż to dziedzina, która bazuje na odpowiednich zasadach oraz normach magazynowania, aby ziarna mogły utrzymać właściwą kondycję na długi czas. Niewłaściwe przechowywanie zbóż może prowadzić do zmniejszenia ich jakości, a tym samym do strat finansowych.

Zatem, gdzie przechowuje się zboża po zebraniu? Jakie warunki sprzyjają utrzymaniu najlepszej jakości zbóż, a jakie mogą przyczynić się do jej pogorszenia? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem poświęconym temu tematowi!

Gdzie przechowuje się zboża?

Zboża magazynowane są w silosach. To rodzaj specjalnych budowli, które służą do przechowywania różnego rodzaju materiałów sypkich.

Silosy dzieli się na dwie kategorie:

  • silosy płaskie, czyli poziome – stosowane dzisiaj głównie do przechowywania kiszonek, rzadziej do zbóż
  • silosy pionowe, czyli wieżowe – używane głównie przy magazynowaniu zbóż, nazywane także elewatorami zbożowymi

Dzisiejsze silosy pionowe najczęściej wykonuje się jako konstrukcje stalowe lub żelbetowe. Mogą być one płaskodenne lub lejowe – pozwalają wtedy na łatwiejszy rozładunek zbóż. W przypadku silosów płaskodennych konieczne jest ręczne usuwanie ziaren lub zastosowanie odpowiednich urządzeń.

Dodatkowo, można również zastosować tak zwane składowanie podłogowe, czyli umieszczać zboża w odpowiednio przygotowanych magazynach. Dzisiaj duże gospodarstwa rezygnują jednak ze składowania podłogowego na rzecz stosowania silosów.

Dobry magazyn przeznaczony do przechowywania zbóż powinien być miejscem czystym, pozwalającym na aktywną wentylację oraz zmianę temperatury. Właśnie dlatego stosuje się obecnie nowoczesne silosy do magazynowania zbiorów. Inwestycja w takie magazyny pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów jakościowych zbóż!

Właściwe zasady przechowywania zbóż

Zboża wymagają odpowiednich warunków. Dotyczy to zarówno przechowywania ich w silosach, jak również przechowywania podłogowego. Rolnik musi zatem zadbać o to, aby zapewnić swoim zbiorom właściwe warunki, ponieważ w przeciwnym przypadku jego zbiory mogą pójść na marne.

Zanim zboża będą umieszczone w magazynie, konieczne jest ich właściwe przygotowanie. Bez niego mogłyby szybciej ulec zniszczeniu.

W ramach przygotowania zbóż do przechowywania konieczne jest:

  • usunięcie zanieczyszczeń ze zbóż
  • obniżenie poziomu wilgotności zbóż
  • obniżenie temperatury zbóż

Usunięcie zanieczyszczeń ze zbóż

Polega ono na wydmuchaniu z nich różnego rodzaju zanieczyszczeń, które mogą zakłócić proces magazynowania. W tym celu stosuje się metody przedmuchiwania w specjalnych wialniach lub w czyszczalniach aspiracyjnych. Można usunąć wtedy zielone części roślin, pozostałości słomy, nasiona chwastów, kurz czy ziemię.

Obniżenie poziomu wilgotności zbóż

Bardzo istotne jest również uzyskanie właściwego poziomu wilgotności zbóż. W przypadku ziaren poziom wilgotności powinien utrzymywać się na około 14 proc., natomiast dla rzepaku na poziomie około 7 proc. Odwilgacanie pozwala na utrzymanie właściwej jakości plonów.

Obniżenie temperatury zbóż

Ważne jest też zmniejszenie temperatury zbóż. W tym celu przeprowadza się procesy suszenia. Po zebraniu z pola ziarno „oddycha”, dlatego też ma ono wtedy wyższą temperaturę. Schłodzenie go przed umieszczeniem w magazynie jest zatem bardzo ważne.

Dopiero tak przygotowane zboże może być przeznaczone do zmagazynowania.

Główne zasady w magazynowaniu zbóż:

  • jakość ziarna należy kontrolować każdego dnia
  • należy jak najszybciej reagować na zmiany, w tym na zmiany temperatury, zapachu, wentylacji magazynu
  • należy zabezpieczać magazyn przed dostępem szkodników – owadów, gryzoni, ptaków
  • w przypadku dosypywania ziarna do silosu należy zadbać o to, aby jego jakość była taka sama

Zabezpieczenie zbóż przed zniszczeniem

Niewłaściwe warunki przechowywania zbóż mogą doprowadzić do pojawienia się strat. Zboże może stracić na swojej wartości. Jego ziarna będą uszkodzone, a tym samym rolnik uzyska za nie niższą cenę.

Dodatkowo, niewłaściwe warunki mogą doprowadzić do rozwoju mikroorganizmów oraz do pojawienia się szkodników zbóż.

Grzyby w magazynowaniu zbóż

Szczególnym zagrożeniem są grzyby, które dzielone są na polowe i magazynowe. Te pierwsze mogą zacząć rozwijać się w ziarnie w trakcie okresu wegetacji. Największym zagrożeniem są jednak grzyby magazynowe z gatunków Aspergillus i Penicillium. Do ich pojawienia się dochodzi przy niewłaściwym magazynowaniu ziarna.

Rozwojowi grzybów sprzyjają przede wszystkim niewłaściwa temperatura oraz wilgotność. Gdy temperatura zbóż będzie za wysoka i będzie towarzyszyła jej podwyższona wilgotność, wówczas grzyb mogą zacząć rozwijacie intensywnie.

Aby zapobiegać takim sytuacjom i utrzymać właściwą jakość ziarna, przeprowadza się procesy suszenia i przewietrzania ziarna. Najczęściej stosowane jest suszenie przez wentylację lub też stosowane są specjalne suszarki pracujące ciągle, które wymuszają przepływ powietrza.

W razie konieczności stosuje się odpowiednie środki grzybobójcze oraz owadobójcze oraz inne metody mające na celu pozbycie się zagrożeń.